Czy są zmiany jak raportować do BDO i KOBIZE?

nia odpadów przez firmy. Celem tego systemu jest upewnienie się, że firmy nie zanieczyszczają środowiska i nie niszczą go. Firmy mu

Czy są zmiany jak raportować do BDO i KOBIZE? BDO obsługa firm

Oznacza to że firmy będą zobowiązane

Polska jest jednym z krajów na świecie, które poważnie traktują ochronę środowiska.

Widać to po tym, jak wprowadzili system raportowania wytwarzania odpadów przez firmy.

Celem tego systemu jest upewnienie się, że firmy nie zanieczyszczają środowiska i nie niszczą go.

Firmy mu